Obchodní podmínky

Zboží lze zaplatit

  • hotově - kupní cena je zaplacena na prodejně společnosti
  • dobírkou - zahrnuta je cena zboží a další poplatky spojené s dobírkou
  • bezhotovostní převod na bankovní účet - zboží se hradí před fyzickým dodáním zboží na základě faktury, která obsahuje údaje pro bezhotovostní platbu (tato faktura Vám bude zaslána mailem). Po připsání částky na náš účet je zboží ihned odesláno na Vámi zvolenou adresu.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Způsob dopravy zboží k zákazníkovi

  • doručení na Vámi zvolenou adresu: - vozidlem spediční firmy
  • poštou - pouze pro zboží do hmotnosti15 kg

Při odběru prostřednictvím spediční firmy Vás upozorňujeme, že Vám bude zboží dopraveno pouze k domovním dveřím, proto si jej náležitě překontrolujte a při případných nepříjemnostech zboží nepřebírejte nebo danou skutečnost uveďte v přepravním listu.

Zásilka obsahuje daňový doklad, návod v českém jazyce a záruční list.

Odstoupení od smlouvy

Na základě § 53 odstavec 6 zákona č. 367/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, máte jako spotřebitel/ zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Po odstoupení od smlouvy Vám bude vrácena kupní cena zboží, ponížena o náklady spojené s dopravou a balným.

Pro navrácení kupní ceny zboží musí zákazník splnit tyto požadavky:

  • písemná žádost o vrácení zboží
  • zboží musí být zabaleno v původním obalu a to nepoužité, kompletní, nepoškozené (součástí balení musí být veškeré příslušenství, záruční list, daňový doklady, návod a další materiály zaslané společně se zbožím v balení).

Zboží nemůže být zasláno na dobírku a jeho doprava probíhá pouze na náklady kupujícího.

Na základě splnění výše uvedených podmínek bude kupní cena do lhůty 7 dní od navrácení zboží zaslána bezhotovostním převodem na Váš účet.

Prodávající si zároveň vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží z důvodu výhrady nezměněných poměrů, tedy když se již zboží nedodává, nevyrábí, nebo se rapidně změnily podmínky pro cenu zboží. Na základě těchto skutečnostní bude zákazníkinformován a bude dohodnut následný postup s provozovatelem Eurostylsportu. Prodávající v tomto případě nenese odpovědnost za nedodané zboží ve stanovené lhůtě.

Reklamace

V případě vzniku vady, která nebyla způsobena nevhodným používáním nebo opotřebením výrobku, má zákazník právo na reklamaci. Případnou reklamaci s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30dní. Záruční doba je stanovena legislativou ČR. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Reklamaci je zapotřebí poslat okamžitě při prvním náznaku vady a ne až po totálním zničení výrobku. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Kupující je povinen si zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě. O vzniku reklamace násinformujte e-mailem, telefonicky nebo písemně. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Reklamace a výměnu zboží prosím zasílejte na adresu :  Eurostylsport – Reklamace, Masarykovo nám.17,69701 Kyjov  (nezasílat na dobírku,zboží nebude převzato!)  Prosím přidat kontakt na Vás,popis závady,doklad o zaplacení,záruční list.

Záruka na zboží

Prodávající poskytuje na zboží:

  • zákonem stanovenou záruku 24 měsíců

Záruka se nevztahuje na špatnou manipulaci se zbožím, chybným zacházením odchylující se od návodu či běžným opotřebením zboží.

Nabídka produktů a ceny jsou platné po celou dobu zveřejnění na internetových stránkách našeho obchodu.

Ochrana osobních údajů

Eurostylsport  se zaručuje, že Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou žádným způsobem zneužity ani předány třetím osobám či dále jinak užívány.